KURULLAR VE KOMİSYONLAR

Yönetim Kurulu

Disiplin Kurulu

Denetleme Kurulu

Etik Kurulu

TÜRHAK Rekabet Komisyonu

Sosyal İşler Komisyonu

Stajyer Denetim Komisyonu


Yozgat Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası