STAJYER İŞLEMLERİ

Matbu Staj Dilekçeleri

Askerlik Tecil Talep Dilekçesi

Askerlik Tecil İptal Dilekçesi

Evrak Teslim Dilekçesi

İş Yeri Değişikliği Dilekçesi

İş Yeri Adres Değişikliği Dilekçesi

Meslek Mensubu Değişikliği Dilekçesi

Staja Başlama Dilekçesi

Matbu Sınav Dilekçeleri

A-B-C Grubu Sınav Başvuru Dilekçesi

SMMM Sınav Başvuru Dilekçesi

Diğer

Adli Sicil Belgesi

SMMM Staj Onay Belgesi

SMMM Stajyer Takip Formu

SMMM ve C Grubu Sınav Başvuruları İçin Taahhütname

SM - SMMM Aday Değerlendirme Formu

Stajyer Durum Tespit Tutanağı

Stajyer Hakkında Bilgi Formu (Stajyer Hakkında Bilgi Alınacak Kişiler)

Tek Kişi Staj Belgesi


Yozgat Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası